Węzeł

Darczyńcy:

 

prof. Dagna Bobilewicz
prof. Barbara Brus-Malinowska
Teresa Ciszkowska
księżna Barbara Czartoryska
Danuta i Mieczysław Filipczak
prof. Tadeusz Inglot
prof. Krystyna Janicka
Stanisław Jankowski
Alina Jasielska-Okoń
Eugenia Jaugszta
Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski
Hanna Kłys
Witold Listowski
prof. Tadeusz Łodziana
Rodzina Nahlików
Krystyna Ohanowicz
Andrzej Piotrowski
Anna Prugar
Antykwariat Rava-Avis z Krakowa
prof. Tadeusz Riedl
dr Tadeusz Samborski
Janusz Sasorski
Marzena i Grzegorz Siemieniowscy
Rodzina Siemionów
red. Danuta Skalska
Maria Sołtys
Krzysztof Staniszewski
Zofia z Tyszkiewiczów Staniszewska
Beata i Tomasz Sutkowscy
Elżbieta Szańkowska
Janusz Tysson
Janusz Wasylkowski
Andrzej Zapałowski
Krystyna Ziemkiewicz

 

Serdecznie dziękujemy!

Wykonanie: najlepszemedia.pl