Węzeł

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie przypomniała w ostatnią niedzielę operację wojskową podjętą przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, nazywaną Akcją „Burza”. Rozkaz do jej rozpoczęcia wydał w listopadzie 1943 r. komendant główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski. 73 lata temu, rozkaz do jej zakończenia wydał gen. Leopold Okulicki

Organizatorzy: Aleksandra i Bogdan Biniszewscy przekazali zebranym podstawowe informacje o Akcji „Burza”, założeniach, akcjach bojowych, dylematach związanych z wkroczeniem Armii Czerwonej w końcowej fazie wojny. Zebrani wysłuchali koncertu piosenek partyzanckich w wykonaniu Anny Przybysz z zespołem. Następnie zebrani zwiedzili Muzeum Lwowa i Kresów, prowadzone przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie. W czasie, kiedy zebrani zwiedzali Muzeum i ciekawe eksponaty w nim zebrane, młodzież spotkała się z kombatantami – żołnierzami Armii Krajowej. Wśród zebranych był uczestnik Akcji „Burza” – mjr Lech Rudziński. Młodzież usłyszała z ust pana mjr Rudzińskiego, w szczegółach nieopisanych w żadnej książce, o operacji Ostra Brama. Po spotkaniu z młodzieżą odbyło się bardzo wzruszające przedstawienie „Proces Inki” w wykonaniu Strzeleckiego Teatru „Jesteśmy”. Następnie zebrani zostali zaproszeni na wspomnienia seniorów o tym, jak władza komunistyczna oczerniała w mediach Żołnierzy Wyklętych. Dzieci w tym czasie, pod opieką animatora uczestniczyły w grach i zabawach zuchów i harcerzy odtworzonych z przedwojennych wydawnictw, znajdujących się w Muzeum Lwowa i Kresów. Na zakończenie można było wymieniać swoje wrażenia z przeżytego dnia i wspominać historię przy daniach kuchni kresowej, jak zawsze ciekawej i smacznej, serwowanej przez gospodarzy – Joannę i Bogdana Biniszewskich. Spotkanie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl