Węzeł

11 listopada 2023 r. w Nowym Domu Sztuki w Pałacu Radziejowice odbył się niecodzienny koncert z okazji 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W tym dniu zabrzmiała dla wypełnionej po brzegi publiczności Muzyka II Rzeczypospolitej. Usłyszeć można było muzykę narodów zamieszkujących II Rzeczpospolitą, m.in.: karaimską, huculską, tatarską, białoruską ukraińską, polską.

Wystąpili artyści w składzie:

Hanna Turonek - flety, śpiew

Karolina Matuszkiewicz - skrzypce, suka biłgorajska, kemancze, śpiew

Marta Maślanka - cymbały

Iwona Rapacz - wiolonczela

Robert Siwak - instrumenty perkusyjne

Społeczeństwo międzywojennej Polski było mocno zróżnicowane pod względem narodowościowym, religijnym i językowym. Większość stanowili Polacy wyznania rzymsko-katolickiego, ale aż co trzeci mieszkaniec kraju zaliczał się do mniejszości. Wśród nich najwięcej było grekokatolickich lub prawosławnych Ukraińców (ok. 15%), Żydów wyznających religię mojżeszową (ok. 9%), a także w większości prawosławnych Białorusinów i protestanckich Niemców. Ów koloryt etniczny uzupełniali m.in. Litwini, Rosjanie, Ormianie, Tatarzy, Czesi i Karaimi, a także pokaźny, zwłaszcza na Polesiu odsetek rdzennej ludności określającej się mianem „tutejszych”.

Muzyka zaprezentowana w czasie koncertu jest dowodem na to, iż w II Rzeczpospolitej swoją kulturę mogły rozwijać i kultywować wszystkie mniejszości narodowe. Zachowane teksty i linie melodyczne świadczą o tym, że przetrwały dzięki opiece państwa polskiego poprzez wydawnictwa, finansowanie domów kultury i organizacji religijnych.

Koncert transmitowany był na żywo i Internecie. Tu można obejrzeć nagranie.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Wykonanie: najlepszemedia.pl