Węzeł

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie zakończyła ósmą edycję akcji edukacyjno-społecznej „Książki dla Polaków na Wschód,” w wyniku której polskie ośrodki na Kresach zostały wyposażone w kolejne 1,7 tys. polskich książek.

Akcja trwa od 2014 roku. W tym czasie  Fundacja zakupiła, zebrała i dostarczyła do polskich ośrodków na Wschodzie ponad 21,5 tys. książek. Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie wyposaża polskie ośrodki na Kresach w nowe  książki z dziedziny historii, archeologii, geografii, kultury i literatury polskiej. Dzięki inicjatywie Fundacji  założonych zostało na Wschodzie kilkanaście  bibliotek. Akcja wzmacnia więzi Polaków mieszkających poza granicami z Polską.

W tym roku książki trafiły do ośrodków na Ukrainie, Litwie, Łotwie i Estonii. Akcja jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, m.in.  Fundacji PZU, która jest partnerem akcji od samego początku.

Zwieńczeniem akcji była wizyta przedstawicieli Fundacji w Jaszunach, gdzie dostarczono kilkaset książek. Część książek trafiła do biblioteki publicznej, a resztę mogli otrzymać mieszkańcy rejonu solecznickiego, dla których zorganizowano specjalne spotkanie w Pałacu Balińskich.

Pałac w Jaszunach w przeszłości był miejscem spotkań elity literackiej i naukowej. Bywali tu Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, a także Antoni Edward Odyniec, Joachim Lelewel, Tomasz Zan, Jan i Jędrzej Śniadeccy. To tu swoją wielką miłość do Ludwiki Śniadeckiej - siostry Zofii Balińskiej przeżywał Juliusz Słowacki. Rezydencja powstała w latach 1824 – 1827.

Rejon solecznicki znajduje się w południowo-wschodniej Litwie, w okręgu wileńskim. Obejmuje 13 gmin. W skład rejonu wchodzi 470 wsi. W rejonie mieszka ok. 30 tys. mieszkańców, co stanowi 80 proc. ludności. W Solecznikach funkcjonuje Biblioteka Publiczna Samorządu Rejonu Solecznickiego. Kroniki odnotowały po raz pierwszy istnienie biblioteki w Solecznikach w 1920 roku i była to biblioteka parafialna przy miejscowym kościele. W 1943 roku utworzono bibliotekę publiczną, a w 1951 roku założono bibliotekę rejonową.

Partner: Fundacja PZU

Wykonanie: najlepszemedia.pl