Węzeł

 

"KSIĄŻKI DLA POLAKÓW NA WSCHODZIE"

Akcja edukacyjno-społeczna Fundacji Lwów i Kresy

oraz Wydawnictwa TRIO

cz. 1

 

Mając na uwadze sytuację polskich organizacji na Wschodzie, działających w trudnych warunkach ekonomicznych, Fundacja Lwów i Kresy oraz Wydawnictwo TRIO zapraszają Państwa do wsparcia akcji o charakterze edukacyjno-społecznym. Celem naszego przedsięwzięcia jest pogłębianie wiedzy o Polsce i świecie oraz wspieranie nauki języka polskiego w tych środowiskach.

Dlatego też Fundacja Lwów i Kresy, zajmująca się od 20 lat pomocą humanitarną i finansową dla Polaków na Kresach, oraz Wydawnictwo TRIO, od 22 lat wydające publikacje z dziedziny m.in. historii, archeologii, historii kultury, podjęło wspólną inicjatywę pomocy naszym rodakom na Wschodzie. Chcemy wyposażyć kilkanaście wybranych ośrodków polskich na Ukrainie, Białorusi, Litwie w książki wybrane specjalnie pod kątem potrzeb edukacyjnych. Ośrodki, którym chcemy pomóc, zrzeszają ponad 10 tysięcy Polaków, w tym 2 tysiące dzieci i młodzieży. Są to szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, powstałe często przy wsparciu Fundacji.

Dzięki Mecenasowi, Bankowi Zachodniemu WBK, udało się już wyposażyć dużą część ośrodków. Akcję wspierają też autorzy Wydawnictwa, a także osoby prywatne. Ale zapotrzebowanie na książki polskojęzyczne na Kresach jest niemal nieograniczone. Szczególnie nam zależy, aby z przekazanych ksiażek mogli czerpać wiedzę uczniowie szkół średnich, w tym maturzyści, nauczyciele, studenci.

Wśród książek, które już przekazaliśmy są m.in.:

- "Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej" Andrzeja Buko

- "Średniowieczne dzieje Europy" Stefana Kwiatkowskiego

- "Kultura, naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku" Marii Boguckiej

- "Polska przed trzema tysiącami lat" Jana Dąbrowskiego

- książki z serii "Historia państw świata w XX i XXI wieku

- "Sierpniowe dziewczęta '44" Patrycji Bukalskiej

- "Scenariusze syberyjskie" i "Lwowska noc" Wiesława Helaka

 

Zapraszamy Państwa do wsparcia naszej akcji. Wpłat można dokonywać na konto Fundacji Lwów i Kresy: 12 1440 1387 0000 0000 1003 4094 z adnotacją KSIĄŻKI DLA POLAKÓW NA WSCHODZIE

Darowiznę na rzecz Akcji edukacyjnej można odliczyć od podatku dochodowego, ponieważ Fundacja jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ,o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a cele tej darowizny są określone w art. 4 tejże ustawy:

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- pomoc Polonii i Polakom za granicą,

- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Wszelkich informacji o Akcji "KSIĄŻKI DLA POLAKÓW NA WSCHODZIE" udzielają:

Aleksandra Biniszewska - biniszewicze@onet.eu, tel.kom. 602 603 588

Bogusława Radziwon - dyrekcja@wydawnictwotrio.pl, tel. kom. 607 617 424

 


 

KSIĄŻKI DLA POLAKÓW NA WSCHODZIE cz. 2

 

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie zakończyła drugi etap  akcji edukacyjno-społecznej „Książki dla Polaków na Wschodzie,” w wyniku której polskie ośrodki na Kresach zostały wyposażone w 5 tys. polskich książek.

 

Akcja trwa od 2014 roku. W tym czasie  Fundacja zakupiła i dostarczyła do polskich ośrodków na Wschodzie 5 tys. książek. Książki trafiły do 20  polskich ośrodków na Kresach. Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie wyposaża polskie ośrodki na Kresach w nowe  książki z dziedziny historii, archeologii, geografii, geologii, kultury, psychologii  i literatury polskiej. „Wiele razy przeprowadzaliśmy zbiórki używanych książek i dostarczaliśmy je dla Polaków na Wschodzie. Założyliśmy już  kilkanaście  bibliotek na Kresach. Tym razem postanowiliśmy zaopatrzyć polskie ośrodki w nowe, wartościowe  i ciekawe  publikacje. Uznaliśmy, że naszym rodakom, których powojenne układy międzynarodowe oddzieliły od ojczyzny, należy się trochę polskości” – mówi Joanna Aleksandra Biniszewska – prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie.

Mając na uwadze sytuację polskich organizacji na Wschodzie, działających w trudnych warunkach ekonomicznych, Fundacja Lwów i Kresy Południowo - Wschodnie postanowiła zorganizować przedsięwzięcie, aby pogłębić więź między Polakami w kraju i Polakami na Kresach, wzmocnić kontakt z językiem polskim i historią oraz  poszerzyć wiedzę o Polsce, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy polskie publikacje dotarły w tym roku na Syberię.    

Akcja jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, m.in.  Banku Zachodniego WBK, Fundacji PZU, Wydawnictwu TRIO, Centralnej Bibliotece Wojskowej, Fundacji Grupy PERN – Przyjaźń” i wielu osób prywatnych. Autorzy książek wydawanych w TRIO przekazali dla rodaków na Wschodzie swoje egzemplarze autorskie.

Zapotrzebowanie na polskie książki na Kresach jest ogromne. Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, zajmująca się od wielu lat pomocą materialną  i finansową dla Polaków na Kresach oraz Wydawnictwo TRIO, wydające ciekawe publikacje z wielu dziedzin, podjęły wspólną inicjatywę pomocy naszym rodakom na Wschodzie. „Wyposażyliśmy polskie ośrodki na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Estonii i Rosji w książki wybrane specjalnie pod kątem  potrzeb edukacyjnych. Ośrodki, którym pomagamy, zrzeszają ponad 13 tysięcy Polaków, w tym ponad 2 tysiące dzieci i młodzieży. Są to szkoły, ośrodki kultury i biblioteki, powstałe często przy wsparciu Fundacji. Szczególnie zależy nam, aby z przekazanych książek mogli czerpać wiedzę nauczyciele, studenci i uczniowie, w tym maturzyści.” – podsumowuje drugi etap akcji fundator i koordynator projektu, Bogdan Biniszewski.

Ciągle nowe ośrodki zgłaszają się z prośbą o książki. Co roku lista ośrodków jest poszerzana. Z tego też względu Fundacja Lwów i Kresy Południowo – Wschodnie rozpoczęła już przygotowania do kolejnego etapu.

 

 

      

 

 

logo

 

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl