Węzeł

W Muzeum Lwowa i Kresów, prowadzonym przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie w Kuklówce otwarta została wystawa pt. „Żołnierze AK – Pamięć i Chwała”. Na otwarcie wystawy przybyli kombatanci ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Na wystawie można obejrzeć i wysłuchać wywiady żołnierzy Armii Krajowej, Łagierników oraz przedstawicieli Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wśród eksponatów znajdują się zdjęcia, unikatowe książki, wydawnictwa  i przedmioty związane z obrońcami Ojczyzny m.in. szabla Józefa Hallera, sutanna ks. Bronisława Mireckiego, mundury płk. Zawadzkiego – żołnierza AK Okręgu Lwów, Testament Żołnierzy AK Łagierników, odznaki Armii Krajowej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Z wystawy powstał także katalog, zawierający historię Armii Krajowej, Sił Zbrojnych na Zachodzie, życiorysy kombatantów, których można posłuchać w prezentacji oraz wybrane eksponaty.

 

Na otwarcie wystawy przybyli do Muzeum Lwowa Żołnierze Łagiernicy: mjr Stanisława Kociełowicz, mjr Lech Rudziński, mjr Jan Lisowski i kpt Jan Bieleninik, zaproszeni goście, w tym licznie reprezentowana młodzież. Łagiernicy nie kryli wzruszenia z faktu, że stanowią część wystawy. Serdecznie podziękowali właścicielom: Joannie i Bogdanowi Biniszewskim, za pamięć o nich i miłą gościnę.

 

Muzeum Lwowa i Kresów od lat współpracuje z Żołnierzami Armii Krajowej Łagiernikami. Łagiernicy ofiarowali do Muzeum figurę Chrystusa Frasobliwego, którą z kawałka drewna wyrzeźbił kpt. Olgierd Zarzycki w łagrze na Syberii. Właściciele Muzeum figurę tę umieścili w  specjalnie zbudowanej kapliczce, która nosi nazwę „Kapliczki Łagierników.” Łagiernicy przyjeżdżają do Kuklówki regularnie, aby odwiedzić Muzeum Lwowa i Kresów i złożyć kwiaty pod swoją kapliczką. Wystawa „Żołnierze AK – Pamięć i Chwała” powstała w hołdzie dla obrońców Ojczyzny m.in. Łagierników.

 

Łagiernicy za każdym razem w czasie pobytu w Muzeum Lwowa i Kresów spotykają się z młodzieżą. Chętnie uczestniczą w spotkaniach przy ognisku lub kominku. Z wielkim zaangażowaniem opowiadają w szczegółach o swoim życiu, walce o wolną Polskę, czasach ich prześladowania w czasie wojny i długo po wojnie. Wielu, aż do 1989 roku dla władzy ludowej było wrogami Ojczyzny. Nigdy jednak o swojej walce i postawie nie mówią jako czymś wyjątkowym. „Każdy by tak postępował” – dodają zawsze na spotkaniach z młodzieżą.

 

Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Lwowa i Kresów wraz z wszystkimi wystawami czasowymi lub stałymi można zwiedzać za darmo. Właściciele chętnie przyjmują zorganizowane grupy.

Wykonanie: najlepszemedia.pl