Węzeł

ObrazMuzeum Lwowa i Kresów przez ostatni rok wzbogaciło sie o nowe, wielkiej wartości historycznej i archiwalnej eksponaty. Stało się to li tylko dzięki darczyńcom o wielkim sercu i miłosci do historii Polski i Kresów.

Wśród DARCZYŃCÓW znalezili się p.p Jeżewscy, którzy ofiarowali do naszego Muzeum oryginalne płótna zdobiące katafalk księcia J.Poniatowskigo podczas pogrzebu.

Pan Łozowski ofiarował Muzeum dokumenty z archiwum rodzinnego (rodzina pochodzi ze Lwowa) oraz kolekcję znaczków "Solidarności" z serii Zabytki Kresów i Kościoły Kresowe, wydane w "drugim" obiegu.

Pani dr.E.Wolska ofiarowała naszemu Muzeum niezwkle cenne archiwum swojej rodziny, która pochodziła z Kamieńca Podolskiego. łącznie z pamiątkami z obozu ze Starobielska.

P.p z rodziny Delalicz de Laval z Wilna podarowały do biblioteki muzealnej cenne zbiory prasy wileńskiej oraz książki i bardzo rzadkie czasopisma lwowskie, które wchodziły w skład zbiorów biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego.

Pan prof.Stanley Paulo podarował do naszego Muzeum pełne wyposażenie gabinetu lekarskiego, tj. narzędzia chirurgiczne, ginekologiczne, laryngologiczne, termometry, probówki, nici chirurgiczne, książki medyczne, torbę lekarską i wiele wiele innych przedmiotów oraz archiwum należące do senatora II Rzeczypopolitej dr Aleksandra Paulo.

Pan R.Czarnowski, wybitny znawca Lwowa i pisarz, podarował do zbiorów muzealnych srebną laskę należącą do twórcy Wystawy Powszechnej we Lwowie hr. Wojciecha Dzieduszyckiego.

Muzeum Lwowa i Kresów wzbogaciło się o niezwykły dar serca i miłości do rodzinnego miasta Lwowa ofiarowany przez Pana Mieczysława FILIPCZAKA.Ten wspaniały Polak i Lwowianin, żołnierz AK, działacz "SOLIDARNOSCI" przekazał do naszego Muzrum wszystkie odznaki Obrony Lwowa z 1918r., odznaki Harcerstwa przedwojennego ze Lwowa, łącznie z odznaką Harcerstwa Żydowskiego, SZABLĘ JURKA BITSCHANA, szablę Hallerówkę, czapkę oficera Legionów-Maciejówkę, Patent Oficerski podpisany przez Józefa Piłsudskiego, odznaki Korpusu Szkoły Kadetów im. J. Piłsudskiego i wiele wiele innych. Ze względu na rangę zbioru przekazanego przez Pana Mieczysława Filipczaka, postanowiliśmy nadać jego imię działowi militariów w Muzeum Lwowa i Kresów.

Na koniec, chcący zachować anonimowość darczyńca, podarował do naszego Muzeum biureczko-niciak i porcelanową figurkę należące do Gabryjeli Zapolskiej z jej lwowskiego pomieszkania.

Wszyskim możemy powiedzieć tylko dziękujemy, bardzo dziękujem. Cokolwiek innego by nie mówić, będzie to i tak za mało i nie wyrazi naszej wdzięczności.  

Aleksandra Biniszewska

Wykonanie: najlepszemedia.pl