Węzeł

W Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie stanęły dwie XIX-wieczne chałupy przywiezione z Syberii. W jednej z nich mieszkał na zesłaniu w Tunce Józef Piłsudski, w drugiej mieszkali księża zesłani za pomoc Powstańcom styczniowym.

Józef Piłsudski został skazany na zesłanie za próbę zamachu na Aleksandra III. Przebywał na Syberii  w latach 1887-1892, a w przywiezionej chałupie najpierw mieszkał, a później udzielał korepetycji synom dr Michalewicza w latach 1890-92.

Wcześniej, bo od 1863 r. zsyłano do Tunki księży za pomoc Powstańcom styczniowym. Przez kilka lat zesłano tam 176 księży. Mieszkali w małych domkach m.in. w tym przywiezionym do Kuklówki.

Oba obiekty będą służyć Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie do działalności edukacyjno-kulturalnej.

Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu Fundacji LOTTO i Fundacji ORLEN.

Wykonanie: najlepszemedia.pl