Węzeł

9 listopada 2013 roku Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Wydawnictwo Trio i Regionalna Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w ramach Salonu Tradycji Polskiej uczciło 95. rocznicę zwycięskiego Powstania Orląt we Lwowie i rocznicę odzyskania niepodległości Polski organizując spotkanie w siedzibie Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej.

W programie spotkania znalazły się:

  • rozmowa z Dorotą Sulą autorką książki o wielkiej akcji powrotu Polaków z byłego Imperium Rosyjskiego po 1918 roku,
  • koncert muzyki w wykonaniu solistów Opery Kameralnej
  • Kresowy poczęstunek przygotowany według starych receptur przez Gospodynie Dworu, panią Aleksandrę Biniszewską.

 

Na stronie wydawcy można znaleźć następujący opis książki:
 

Pierwsza na polskim rynku tak kompleksowa publikacja omawiająca problem powrotów ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego. W książce przedstawiono akcje reemigracyjno-repatriacyjną ludności polskiej, która w wyniku różnych splotów okoliczności, a przede wszystkim w konsekwencji I wojny światowej znalazła się na terenie byłego Imperium Rosyjskiego. Praca ma układ chronologiczno-problemowy. Powstała w oparciu o przeprowadzone liczne kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz bogaty zbiór prasy i literatury. W zamieszczonych w książce aneksach znalazły się nie publikowane wcześniej dokumenty oraz zdjęcia pochodzące z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Dopełnieniem jest mapa przedstawiająca rozmieszczenie ludności polskiej na terenie byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1915–1924, a więc w okresie, gdy jej skupiska były bardzo liczne. Mapa ta nie stanowi dokładnego odbicia rozmieszczenia ludności na omawianym terenie, ale daje pewne wyobrażenie o jej rozproszeniu i skali zjawiska.
źródło opisu: Wydawnictwo Trio, 2013

 

Dorota Sula – doktor historii, pracownik Muzeum Gross-Rosen, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autorka licznych artykułów opublikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz książek, m.in. Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944–1951 (Lublin 2002); Arbeitslager Riese. Filia KL Gross-Rosen (Wałbrzych 2003); Życie kulturalne i religijne więźniów w KL Gross-Rosen (Wałbrzych 2007).

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl