Dotacje

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO,

O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA
2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN. ZM.)

 

 Nazwa zadania: Kultura, nauka i tolerancja motorem rozwoju społeczeństwa

UMOWA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ IM. ROMANA DMOWSKIEGI I IGNACEGO PADEREWSKIEGO FUNDUSZ PATRIOTYCZNY – EDYCJA 2023, WOLNOŚĆ PO POLSKU, PRIORYTET I

 

 Nazwa zadania: Walczący o Niepodległość

UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN. ZM.)

 

Nazwa zadania: Kultura, nauka i tolerancja motorem rozwoju, współpracy i współistnienia

UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN. ZM.)

 

Nazwa zadania: Polska moja Ojczyzna

UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN. ZM.)

 

Nazwa zadania: Tworzenie i wyposażenie skansenu „Mała Syberia”

Wykonanie: najlepszemedia.pl