Węzeł

Dnia 31 lipca 2022 roku w Kuklówce obyła się uroczystość postawienia Krzyża poświęconego pamięci żołnierzom i ofiarom wojen i powstań. Ceremonię poprzedziła Msza święta odprawiona pod przewodnictwem księdza bp dr hab. Wojciecha Osiala z Diecezji Łowickiej. Przed Mszą  pani Joanna Aleksandra Biniszewska z Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie oraz Bogdan Biniszeszewski zostali odznaczani Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w popularyzowaniu historii Lwowa i Kresów Wschodnich Polski. Odznaczenie wręczała dr Barbara Fedyszak-Radziejowska,  doradca Prezydenta RP i członek Narodowej Rady Rozwoju.

Po krótkim koncercie piosenek lwowskich w aktorskim wykonaniu Adama Rymarza przy akompaniamencie na instrumencie klawiszowym Leny Ledoff, rozpoczęła się Msza święta. Do Mszy służyli harcerze oraz członkowie zakonu Rycerzy Jana Pawła II, kazanie wygłosił ksiądz biskup. W uroczystości uczestniczyli członkowie władz lokalnych z Urszulą Ciężką, wójtem Radziejowic wraz z Grażyną Górką przewodniczącą Rady Gminy Radziejowice oraz: ppłk Marian Wasilewski wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. Józefa Piłsudskiego, chorąży Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka reprezentujący Komendanta Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu, mecenas Lech Opara prezes Stowarzyszenia Patria Nostra, Alicja Adwent wraz z prof. Krystyną Nowaczyńską reprezentujące Instytutu im. Filipa Adwenta, Agnieszka Grocan z sołectwa Kuklówka Zarzeczna, Jolanta Hyż z Rady Sołectwa wraz z wójtem Kuklówki Radziejowickiej Stanisławem Pajurkowskim, Tadeusz Rutkowski ze Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

Trzy urny z prochami nieśli na cmentarz członkowie zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II. Urny zawierały szczątki żołnierzy z Kuklówki i Osowca, druga szczątki z Grobu z Powstania Styczniowego i trzecia – szczątki z grobu z Mościsk z II Wojny Światowej. Urny zostały złożone, pod specjalnie w tym celu postawionym krzyżem przy cmentarzu w Kuklówce Zarzecznej.

 

Relację z uroczystości można obejrzeć pod linkiem.

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl