Węzeł

Pod koniec października 2017 roku w Muzeum Lwowa i Kresów otwarta zostanie wystawa stała „Żołnierze AK – Pamięć i Chwała”.  Na wystawie pojawią się pamiątki po żołnierzach AK, unikatowe książki wydawane w czasie wojny lub tuż po niej w Londynie, Rzymie i Lwowie dla żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz dla żołnierzy AK i ludności polskiej w czasie okupacji sowieckiej.  Jest także bardzo rzadka książka wydana w 1944 roku w Moskwie przekonywująca, że zbrodni w  Katyniu dokonali Niemcy. Eksponowane będą również gazety z czasów okupacji sowieckiej i niemieckiej na Kresach. Częścią wystawy będą wywiady z bohaterami z czasów wojny, głównie Żołnierzami Wyklętymi, którzy w wojnę i długo po 1945 cierpieli w łagrach sowieckich za to, że nie chcieli zaakceptować władzy sowieckiej w Polsce. Wśród ciekawych eksponatów należy wymienić szablę Józefa Hallera, odznaki AK oddziałów z terenu całej Polski, jak i z Kresów, sutanna księdza Mireckiego – żołnierza AK, więźnia łagrów i innych więzień na terenie Rosji, mundury żołnierzy AK z Kresów.

Na bazie wystawy organizowane będą w Muzeum tzw. Żywe lekcje historii, w czasie których młodzież szkolna ma możliwość posłuchać kombatantów i porozmawiać z nimi.

Wystawa jest hołdem dla żołnierzy AK i wszystkich obrońców Ojczyzny, którzy całe życie walczyli o wolną Polskę. Poprzez wystawę przekazywane będą młodzieży ideały, którymi kierowali się żołnierze AK.

Żołnierze AK „Łagiernicy” chętnie odwiedzają Muzeum Lwowa i Kresów. Pozostawili w nim swój Testament, którego drugi egzemplarz spoczywa na Jasnej Górze. Ofiarowali Muzeum także figurę Chrystusa, którego żołnierz Wojska Polskiego wyciosał z kawałka drewna na zesłaniu w Syberii. Figura spoczęła w specjalnie zbudowanej kapliczce, pod którą „Łagiernicy” przyjeżdżają kilka razy w roku składać kwiaty.

Muzeum Lwowa i Kresów zostało  założone i prowadzone jest przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie. Posiada oryginalne wyposażenie dworu kresowego z przełomu XIX i XX wieku. Wśród eksponatów posiada unikatową kolekcję dokumentów i zdjęć z obrony Lwowa i granic wschodnich od 1918 roku.

Wystawę „Żołnierze AK – Pamięć i Chwała”

 „Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Wykonanie: najlepszemedia.pl