Węzeł

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, prowadząca Muzeum Lwowa i Kresów wydała katalog ze zbiorami Muzeum. W katalogu znalazły się najciekawsze eksponaty muzealne. Katalog zatytułowano Kresy Nieutracone.

Eksponaty Muzeum Lwowa i Kresów na trwale związane są z Kresami II Rzeczypospolitej. Pamiątki pochodzą głównie z terenów, które po II wojnie światowej nie znalazły się w granicach Polski. Dzięki eksponatom dorobek kresowy i kultura kresowa żyje wśród Polaków.

Katalog będzie rozdawany, zarówno zwiedzającym Muzeum Lwowa i Kresów, jak również uczestnikom innych uroczystości organizowanych przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie.

Muzeum Lwowa i Kresów powstało w 2009 roku. Ma swoją siedzibę w Kuklówce. W Muzeum znajdują się meble i przedmioty codziennego użytku, obrazy, biblioteka dworska, pamiątki po żołnierzach Wyklętych.

Żołnierze Łagiernicy podarowali do Muzeum Lwowa i Kresów figurę Chrystusa frasobliwego, którą w syberyjskim łagrze wyrzeźbił kapitan Olgierd Zarzycki. Muzeum posiada również Testament Żołnierzy Łagierników. Do Muzeum przyjeżdżają Łagiernicy i Sybiracy z kraju i z zagranicy. W Muzeum funkcjonuje wystawa „Żołnierze AK - Pamięć i Chwała”. Na wystawie znajdują się pamiątki po żołnierzach AK: nieśmiertelniki z Katynia, odznaczenia, materiały konspiracyjne, wydawnictwa, zdjęcia, przedmioty codziennego użytku.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Logo MKiDN

Wykonanie: najlepszemedia.pl