Węzeł

Wydarzenia

Muzeum Lwowa i Kresów od momentu powstania organizuje wystawy i koncerty z udziałem wybitnych polskich artystów. Przez kilka lat naszej działalności, Muzeum odwiedziła cała plejada wybitnych aktorów, muzyków, śpiewaków, intelektualistów i pisarzy. 

Wystawy

Wśród wystaw zaprezentowanych w ostatnich latach były m.in. "Dzieje książek i prasy we Lwowie od 1830", "Kobeta na Kresach", "Święta Bożego Narodzenia na Kresach", "Polscy Ormianie", "Powstanie i obrona Lwowa 1918-1920", "Ułani Jazłowieccy". 

Koncerty i spektakle

Muzeum organizuje również koncerty. Odbył się cykl spotkań słowno-muzycznych poświęconych  mniejszościom narodowym mieszkającym na Kresach. W ramach cyklu zaprezentowaliśmy kulturę Ormian, Szkotów, Węgrów, Francuzów, Rosjan - wszystkie z udziałem ambasadorów lub akredytowanych przedstawicieli ambasad.

Artyści, którzy zaszczyili swoimi występami Muzeum to m.in. Anna Milewska, Marek Barbasiewicz, Stanisława Celińska, Alicja Jachiewicz, Wojciech Wysocki, Halina Łabonarska, Halina Rowicka, Krzysztof Kalczyński, Katarzyna Chrzanowska, Izabella Olejnik, Marek Boułkołowski, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Stanisław Górka, Wojciech Machnicki, Wojciech Siemion, Sławomir Holland, Sylwester Maciejewski, Joanna Kasperska, Lena Ledoff, Marta Lipińska, Joanna Lissner, Katarzyna Łaniewska, Sławomira Łozińska, Jerzy Zelnik, Lech Ordon, Bogdan Kalus i wielu innych.

Literatura

Muzeum zajmuje się również promocją literatury. W cyklu promocyjnym znalazły się książki "Lwowska noc" W. Helaka, "Dziewczęta w Maciejówkach" H. Jankowskiego, "Trylogia Kresowa" Stanisława Srokowskiego, "Polskie miłości" Andrzeja Mularczyka czy "Ukraiński nacjonalizm" prof. Lucyny Kulińskiej.

Nasi goście

Wśród gości muzeum byli m.in. Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wraz z przedstawicielami środowisk polonijnych z Australii, Kanady, Rosji, Brazylii, Stowarzyszenie Łagiewników Żołnierzy AK, Marszałek Struzik, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Drohobyckiej, wybitni muzycy, naukowcy, dziennikarze i miłośnicy kultury kresowej. 

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl