Węzeł

Nasza kolekcja

Kolekcja muzealna podzielona jest na kilka działów: dział sztuki, dział rzemiosła, dział etnograficzny oraz bibliotekę.

Dział sztuki

Dział sztuki w naszym muzeum to 200 obrazów, przede wszystkim malarstwo polskie z podkreśleniem prac artystów lwowskich, np. Holzmiller, Pokiziak, Rybkowski, Albinowska, Langerówna, Acedońska, Geppert, Mikolasz.

Na wnętrze dworu kresowego składały się nie tylko obrazy malarzy związanych ze Lwowem, ale także np. z Krakowem, Warszawą oraz malarstwo obce. Zgodnie z tą tradycją, również i nasze zbiory posiadają prace Weissa, Wyczółkowskiego, Pankiewicza i wielu innych znakomitych twórców.

Do działu sztuki należą także zbiory grafiki i rzeźby. Jest to kolekcja mniej liczna, ale reprezentowana przez takich artystów jak Niewska czy Łodziana.

Dział rzemiosła

Rzemiosło to najliczniejsza - po zbiorach bibliotecznych - kolekcja w Muzeum. Reprezentowana jest przez eksponaty bardzo wysokiej klasy artystycznej, ale także przez obiekty użytku codziennego (w większości produkcji kresowej oraz jej proweniencji). 

Na dział rzemiosła artystycznego składa się m.in. kolekcja porcelany i sreber, platerów, wyposażenia kuchni dworskiej czy jedyny egzemplarz polskiej pralki z 1890 r.

Dział etnografii

Podstawą kolekcji etnograficznej są zbiory dotyczące huculszczyzny. Są to ubiory, ceramika, snycerstwo (największą część kolekcji ubiorów oraz ceramiki podarowała p. Alina Jasielska-Okoń).

Dział etnografii to zalążek przyszłego skansenu, w ramach którego można już obejrzeć stodołę wg projektu prof. Jana Szczepkowskiego - autora m.in. dekoracji na elewacji Sejmu RP czy pomnika Bogusławskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, kurnik oraz stajnie huculskie.

W niedalekiej przyszłości zamierzamy zrekonstruować kościół z Pistynia z 1770 r., do którego Muzeum posiada kolekcję wyposażenia z kościolów św. Elżbiety ze Lwowa, św. Marii Magdaleny ze Lwowa oraz drewniany ołtarz z 1870 r. z Leska.

Dział militariów i medalierstwa im. Mieczysława Filipczaka

Jesteśmy w posiadaniu odznaki Obrony Lwowa z 1918r., odznaki Harcerstwa przedwojennego ze Lwowa, łącznie z odznaką Harcerstwa Żydowskiego, SZABLI JURKA BITSCHANA, szabli Hallerówki, czapki oficera Legionów-Maciejówkę, Patentu Oficerskiego podpisanego przez Józefa Piłsudskiego, odznaki Korpusu Szkoły Kadetów im. J. Piłsudskiego i wiele wiele innych. Znajdziecie tu Państwo także kolekcję medialionów.

 

Biblioteka

Wielkim powodem do dumy jest muzealna biblioteka. Nasza kolekcja liczy ponad 7,5 tysiąca książek i dokumentów. Najstarsze książki dotyczące Lwowa pochodzą z 1830 r. Posiadamy niemal wszystkie wydawnictwa lwowskie (przedwojenne), które dotyczą historii języka polskiego, a także niemal całą literaturę piękną polską, francuską, rosyjską, czeską i inne.  

Do zbiorów bibliotecznych należy też kolekcja polskiej prasy lwowskiej od 1820 r., druki ulotne, reklamowe, dokumenty (najstarszy dotyczący Lwowa z 1721 r.). W naszej bibliotece znajduje się także kolekcja licząca kilka tysięcy pocztówek i zdjęć związanych ze Lwowem oraz zbiory teatralne - oczywiście pochodzące ze lwowskich teatrów. 

Nasza biblioteka jest jedną z kilku w kraju bibliotek ziemiańskich, które przetrwały i są kontynuowane do dzisiaj.

 

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl