Media o Muzeum

W numerze 26 tygodnika „Niedziela” z dnia 17 lipca 2016 roku ukazał się tekst pana Witolda Dudzińskiego pod tytułem „Dwór na Kresach”. To efekt wizyty autora w Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kuklówce Radziejowickiej koło Grodziska Mazowieckiego. Muzeum mieści się we dworze kresowym państwa Aleksandry i Bogdana Biniszewskich, zrekonstruowanym na wzór domostwa pradziadków pani Aleksandry.

 

 

Mogą Państwo przeczytać również tekst na stronie internetowej tygodnika „Niedziela”.

Tygodnik „Niedziela to czasopismo wydawane z przerwami od 1926 w Częstochowie początkowo jako pismo diecezjalne, a po II wojnie światowej jako tygodnik ogólnopolski.

Tygodnik katolicki „Niedziela” ma też swoja stronę na Facebooku.

 

 

20 czerwca 2015 roku w Legnicy odbył się koncert „Kresowi Karaimi na Dolnym Śląsku”. Został on zorganizowany przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, Muzeum Lwowa i Kresów, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy oraz Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy – Zamek Piastowski.

Zaprezentował się gościom karaimski zespół folklorystyczny „Dostłar”, melodie karaimskie w aranżacji Hanny Turonek grał zespół: flecistka Hanna Turonek, Ryszard Borowski - flety, instrumenty perkusyjne, Agnieszka Cypryk - skrzypce, Rafał Grząka – akordeon, Krzysztof Lenczowski – wiolonczela.

W salach zamkowych zaprezentowana została wystawa zdjęć ze zbiorów Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej ukazująca Lwów sprzed drugiej wojny światowej.

Czytaj tutaj.

Karaimski zespół folklorystyczny "Dostłar" oraz Hanna Turonek z zespołem, wystąpili na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Występom towarzyszył wernisaż wystawy unikatowych zdjęć Lwowa.

 

-To bardzo skromna wystawa w porównaniu z tym, czym była kultura Polaków na Kresach i w Rzeczpospolitej – mówi Aleksandra Biniszewska, z Muzeum Lwowa i Kresów. - To tak naprawdę tylko znak, symbol tego, co było kiedyś we Lwowie. Przywieźliśmy kilkadziesiąt bardzo rzadkich unikatowych zdjęć, którymi staraliśmy się w skrócie pokazać życie miasta. Architekturę, życie codzienne, troszkę życia artystycznego aż po powstanie Orląt Lwowskich w 1918 roku.

Wystawa to swoista podróż po historii Lwowa takiego jakim był, niepozowanego. Zdjęcia dokumentują wydarzenia, miejsca, ludzi. W muzyczną podróż po historii zabrali gości artyści, którzy wystąpili na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Przed zebranymi wystąpiła wybitna flecistka Hanna Turonek z zespołem w składzie: Ryszard Borowski - flety, instrumenty perkusyjne, Agnieszka Cypryk - skrzypce, Rafał Grząka – akordeon, Krzysztof Lenczowski – wiolonczela.

 

Po nich na scenie zaprezentowały się tancerki z karaimskiego zespołu "Dostłar", co w tłumaczeniu na język polski oznacza przyjaciele. Zespół istnieje od dziesięciu lat, obecnie liczy ośmiu członków, siedem tancerek i jednego tancerza. Prezentują tradycyjny karaimski folklor. Karaimi to licząca w Polsce około czterystu osób mniejszość narodowa pochodzenia tureckiego. Przybyli do Polski w średniowieczu ze swych pierwotnych siedzib na Krymie, osiedlając się na Kresach.

 

Koncertowy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego uświetniła niezwykła uroczystość wręczenia medali i podziękowań działaczom zasłużonym w kultywowaniu pamięci Kresów i pomocy Kresowiakom.

 

Organizatorami koncertu byli: Fundacja Lwów i Kresy Płd.-Wsch., Muzeum Lwowa i Kresów, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy oraz Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy – Zamek Piastowski.

Koncert Karaimów
Foto: LS(lca.pl)


Hanna Turonek z zespołem
Foto: LS(lca.pl)

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego możemy również przeczytać o karaimskim koncercie w Zamku Piastowskim w Legnicy.

 

Mniejszość karaimska świętowała na Zamku Piastowskim

22.06.2015 10:57

W pięknej scenerii Zamku Piastowskiego wystąpiła Hanna Turonek wraz z solistami Filharmonii Narodowej oraz karaimską grupą taneczną, a w salach zamkowych zaprezentowana została wystawa zdjęcia Lwowa sprzed drugiej wojny światowej. To wszystko w ramach koncertu „Kresowi Karaimi na Dolnym Śląsku”. W wydarzeniu wziął udział Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Organizatorem koncertu, który odbył się 20 czerwca na Zamku Piastowskim w Legnicy, były Fundacja Lwów i Kresy Płd.-Wsch., Muzeum Lwowa i Kresów, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy oraz Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy – Zamek Piastowski. Koncert patronatem honorowym objęli Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski, Starosta Legnicki Janina Mazur oraz Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski.

Wicewojewoda Województwa Dolnośląskiego Joanna Bronowicka, Prezes Fundacji Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Beata Kaczkowska oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski wręczyli również Krzyże Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej za działalność promującą problematykę kresową i pomoc okazywaną rodakom żyjącym na byłych Kresach Wschodnich RP.

KARAIMI POLSCY to niewielka mniejszość narodowa (aktualnie w Polsce żyje ok. 400 osób) pochodzenia tureckiego. Przybyli do Polski w średniowieczu ze swych pierwotnych siedzib na Krymie, osiedlając się na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi Czerwonej. Do najstarszych siedzib karaimskich należał Łuck. Współcześnie są jedną z czterech uznanych prawnie mniejszości etnicznych w Polsce.

 

 

 

 

 

Felieton jaki ukazał się w Gazecie Warszawskiej nr 46(387) z 14-20 listopada 2014r.

 

Serwis internetowy „Życie Żyrardowa" pod datą 2014.05.06 zamieścił relację z patriotycznej majówki w Radziejowicach. Wzięła w niej udział dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów w Kulkówce Radziejowickiej, pani Aleksandra Biniszewska.

W sobotę, 3 maja, w Radziejowicach odbyły się uroczystości związane z Świętem Konstytucji 3 Maja. W kościele parafialnym odprawiono mszę z okazji Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 223. rocznicy Konstytucji 3 Maja. Oficjalne uroczystości odbyły się w Centrum Kultury „Powozownia”.

Uroczystości 3 Maja – „Majówka patriotyczna” – rozpoczęły się w kościele parafialnym p.w. św. Kazimierza Królewicza w Radziejowicach. Ksiądz proboszcz Waldemar Okurowski odprawił mszę z okazji Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Była to także ceremonia kościelna poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wzięli w niej udział również strażacy, harcerze i poczty sztandarowe. Zjawili się również samorządowcy: starosta Wojciech Szustakiewicz, wójt Urszula Ciężka, przewodnicząca Krystyna Skoneczna i wiceprzewodniczący Jacenty Suzdorf.

Po nabożeństwie ponad sto osób udało się do radziejowickiej „Powozowni”, aby wziąć udział w oficjalnych uroczystościach „Majówki patriotycznej”. Tutaj na zebranych czekali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, którzy przypinali przybyłym własnoręcznie wykonane kotyliony. Na każdego czekał także prezent – flaga narodowa z historyczną informacją.

Uroczystości rozpoczęła wójt Urszula Ciężka. – Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 Maja – testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania i pokoju. To dzieło Sejmu Czteroletniego stało się tryumfem polskiego konstytucjonalizmu i zwycięstwem ludzi, którzy chcieli państwa silnego oraz nowoczesnego. To doniosłe dzieło wyzwoliło entuzjazm Polaków, gdyż niosło nadzieję na przemiany i było zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczypospolitej. Dla nas – współczesnych Polaków – to punkt odniesienia i wzór myślenia o odpowiedzialności za państwo oraz troski o dobro wspólne – mówiła pani wójt.

Podczas uroczystości usłyszeliśmy utwory patriotyczne wykonywane przez zespół instrumentalny w składzie: Marta Maślanka, Małgorzata Szarlik-Woźniak i Maciej Kierzkowski oraz niezwykle donośny głos tenora Rafała Grozdew.

Założycielka Muzeum Lwowa w Kuklówce Zarzecznej Aleksandra Biniszewska swoją wypowiedź skoncentrowała na tym, jak wielkie znaczenie dla polskiej historii i tożsamości mają kresy wschodnie. Dlatego z odruchu jej serca powstało Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich, gdzie zgromadzono dokumenty i pamiątki po ludziach żyjących w tamtym regionie. Gościem uroczystości był pisarz Wiesław Helak, autor książek „Scenariusze syberyjskie” i „Lwowska noc”, a także scenarzysta i reżyser filmowy. Prezentowano także działalność wydawnictwa TRIO.

Podczas uroczystości czytano kolejne rozdziały Konstytucji 3 Maja. Jej preambułę przeczytała wójt Urszula Ciężka, zaś kolejnymi czytającymi byli: Justyna Klimaszewska, Jacenty Suzdorf, Danuta Niedzińska, Krystyna Skoneczna, Krystyna Szymańska, Wioletta Micewicz i Danuta Plewka.

Na zakończenie wspólnie z tenorem Rafałem Grozdewem zaśpiewano: „Witaj majowa jutrzenko”.

Podczas uroczystości zorganizowano konkurs wiedzy o Konstytucji 3 Maja, w który wzięło udział kilkadziesiąt osób, a bezbłędnych odpowiedzi udzielili: Aleksandra Badowska, Agnieszka Rybkowska, Jadwiga Piekarska, Wojciech Sobczak, Teofil Strzemieczny, Paulina Sobczak, Grażyna Jabłońska, Barbara Cyranowicz, Włodzimierz Niedziński, Elżbieta Kowalska, Celina Pokropek, Bernardeta Głąb oraz Zuzana Musioł, Gabriela Kociszewska i Kinga Glizia. Wymienione osoby otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo TRIO.

Dla dzieci zorganizowano konkursy plastyczne. Ich zadaniem było namalowanie orła na tle polskiej flagi oraz stworzenie innych patriotycznych rysunków. One również otrzymały nagrody, które ufundowała CK „Powozownia”.

Duże zaangażowanie w tym dniu wykazali strażacy z radziejowickiej OSP. Przygotowali wyśmienitą grochówkę, której wystarczyło dla wszystkich zebranych.

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl