Węzeł

Chałupa3 października 2023 r., w 79. rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego, Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie uczciła bohaterów „Akcji Burza”. Z tej okazji odbyło się w Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce spotkanie młodzieży. Młodzież wysłuchała prelekcji o „Akcji Burza”, obejrzała film „Wielcy Polacy” prezentujący sylwetki Żołnierzy Wyklętych, zwiedziła Skansen syberyjski, w którym znajdują się dwie XIX w. chałupy przywiezione z Tunki w Republice Buriackiej Federacji Rosyjskiej.

W jednej z chałup można było oglądać wystawę „Akcja Burza – Żołnierze AK”. W 5 gablotach zgromadzone zostały pamiątki po kombatantach AK związane z „Akcją Burza”. Tego dnia ogłoszony został konkurs dla młodzieży, aby na kolejne spotkanie, 21. Października 2023 r., przygotować prezentację „wielkiego” Polaka, który zdaniem uczestnika miał wpływ na rozwój cywilizacyjny świata. Dla uczestników konkursu przewidziano są nagrody: książki i gry historyczne.

W styczniu 1944 roku Armia Krajowa podjęła operację wojskową przeciwko oddziałom niemieckim tuż przed wkroczeniem pseudo wyzwolicieli z Armii Czerwonej. Operację nazwano „Akcją Burza”. Rozpoczęła się na Wołyniu, a trwała do stycznia 1945 roku. Powstanie warszawskie, było częścią „Akcji Burza”.

Poza celem militarnym „Akcji Burza” miała uświadomić wojskom sowieckim, kto jest gospodarzem terenów, które Sowieci zajęli 17. września 1939 roku. Akcja spełniła cele militarne w dużej części. Wyzwolono wiele miast m.in. Wilno i Lwów. Niestety nie spełniła celów politycznych. Alianci, po doniesieniach przedstawicieli Armii Krajowej o masowych i podstępnych aresztowaniach oraz terrorze prowadzonym przez NKWD, nie zareagowali stanowczo. Decyzja aliantów o oddaniu Polski pod sowiecką strefę wpływów była przesądzona.

Na skutek działań NKWD, w więzieniach i obozach zamknięto 50 tys. żołnierzy AK uczestniczących w „Akcji Burza”, przeważnie za odmowę wstąpienia do armii Berlinga, podległej ZSRR. Na terenach wschodniej Polski nasilił się terror i masowe wysiedlenia.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu spotkań patriotyczno-edukacyjnych dla mieszkańców Mazowsza.

Partnerem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl