Węzeł

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie sprowadziła do Polski dwa XIX wieczne obiekty z syberyjskiej Tunki (Republika Buriacka Federacji Rosyjskiej): dom dr Michalewicza, w którym w latach 1890-1892 mieszkał na zesłaniu Józef Piłsudski oraz chałupę, w której przebywali polscy księża zesłani za pomoc Powstańcom styczniowym. W obu obiektach mieszkał na Syberii Józef Piłsudski. Oba obiekty nierozerwalnie związane są z dziedzictwem narodowym Polaków.

Sprowadzone obiekty stanowią zaczątek skansenu syberyjskiego tworzonego przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, który podobnie jak, prowadzone przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, Muzeum Lwowa i Kresów będzie służył do powszechnego zwiedzania i poznawania polskiej historii.

Przedsięwzięcie powstaje dzięki Fundacji Lotto i Fundacji Orlen.

 

 

 

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl