Węzeł

14 grudnia 2013 roku gościnne Muzeum Lwowa i Kresów, Wydawnictwo TRIO i Regionalna Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze zaprosiły Gości na tradycyjne wigilijne spotkanie do siedziby Muzeum we dworze w Biniszewiczach. Organizatorki rozpoczęły tym spotkaniem Salonu Tradycji Polskiej nowy cykl „Koniec epoki ziemiaństwa”. U progu zimy wieczór miał tytuł „Boże Narodzenie – zima”.

 

W programie spotkania opłatkowego znalazły się:

  • Poświęcenie przydrożnej kapliczki z figurą Jezusa Frasobliwego – daru Łagierników,
  • Opowieść pana Wiesława Helaka o opłatku i prezentacja jego książki „Scenariusze syberyjskie” z serii wydawniczej Biblioteka Kresowa,
  • Koncert muzyki poważnej w wykonaniu artystek Teatru Narodowego Doroty Puchnowskiej-Aftyki (flet), Grażyny Skrzeszewskiej -Lis (harfa) i Marty Straszyńskiej (altówka),
  • Opłatek wigilijny,
  • Tradycyjny poczęstunek kresowy

 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego i rekonstruktorzy z GRH „STRZELCY” im. 31 pSK. Pan Piotr Dymecki opublikował na stronie portalu www.dobroni.pl obszerną relację ze spotkania, którą można poniżej przeczytać a po wejściu na stronę obejrzeć również galerię zdjęć z kresowej Wigilii.

 

 

Kresowy Opłatek

 

14 grudnia 2013 roku

Mszczonowscy rekonstruktorzy z GRH „STRZELCY” im. 31 pSK wraz z członkami Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego 14 grudnia wzięli udział w Kresowym Opłatku, jaki odbył się w dworku Biniszewicze w Kulkówce Radziejowickiej. Organizatorami wieczoru opłatkowego było Muzeum Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich wraz z Wydawnictwem Trio i Regionalną Sekcją Kobiet NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Niezwykłe spotkanie odbyło się w ramach nowego cyklu Salonu Tradycji Polskiej, zatytułowanego „Koniec epoki ziemiaństwa”. Pierwsza część tegoż cyklu nosiła tytuł: „Boże Narodzenie- zima”.
Wieczór rozpoczął się od poświęcenia przydrożnej kapliczki z figurą Jezusa Frasobliwego, jaki został przywieziony do Biniszewicz w ubiegłym roku przez byłych sybiraków. Figurę wyrzeźbił jeden z zesłańców- kapitan wojska polskiego. - Ten Jezus – jak opowiadała dyrektor Muzeum Lwowa Aleksandra Biniszewska – tam na nieludzkiej ziemi został wyrzeźbiony, aby dawać nadzieję na przetrwanie. Przy nim modlił się o ocalenie cały barak. Wolą zesłańców było, aby figurę umieścić w takim miejscu, aby była ogólnie dostępna, żeby mógł się przy niej pomodlić każdy, kto tylko zechce prosić Boga o pomyślność dla siebie i Ojczyzny. Poświęcenia kapliczki dokonał ks. prałat Zbigniew Chmielewski proboszcz Parafii w Lutówce. Honorową wartę przy świątku podczas uroczystości zaciągnęli mszczonowscy rekonstruktorzy.

Nim doszło do uroczystego połamania się opłatkiem dyrektor muzeum Aleksandra Biniszewska wraz z właścicielką Wydawnictwa Trio Bogusławą Radziwon zaprosiły wszystkich zebranych do wysłuchania Wiesława Helaka autora książki „Scenariusze syberyjskie”, który opowiedział o tym, jakie znaczenie miał dla polskich zesłańców mały biały opłatek i jak na dalekiej Syberii, z dala od Polski i rodzinnego domu, spędzali oni Boże Narodzenie.
„Scenariusze syberyjskie”, to zbiór opowieści, a właściwie gotowych scenariuszy filmowych, poświęconych wybitnym polskim zesłańcom XIX wieku (Benedyktowi Dybowskiemu, Wacławowi Sieroszewskiemu i Bronisławowi Piłsudskiemu), którzy rozsławiali imię Polski w czasach kiedy nie było jej na mapach świata. Autor odbył szereg podroży śladami bohaterów, których dzieje opisuje, poznał obyczaje i kulturę ludów, wśród których przebywali polscy zesłańcy. Był na Stepach Agińskich i nad brzegami Bajkału – u Buriatów, na dalekiej północy, w Wierchojańsku – u Jakutów oraz na Sachalinie, gdzie żyli Ajnowie i Gilacy. „Scenariusze syberyjskie”, to pierwsza z pozycji Biblioteki Kresowej, jaką wraz z Muzeum Lwowa przygotowuje Wydawnictwo Trio.
Po jakże ciekawych, aczkolwiek też przerażających opowieściach na temat naszych rodaków, którzy cierpiąc na zesłaniu, jednocześnie odkrywali i opisywali dla całego świata bezkres północno- wschodniej Azji, przyszedł czas na koncert muzyki związanej z Bożym Narodzeniem. Podczas koncertu w wykonaniu artystek Teatru Wielkiego – Opery Narodowej - Doroty Puchnowskiej-Aftyka (flet), Grażyny Skrzeszewskiej -Lis (harfa) i Marty Straszyńskiej (altówka) publiczność Biniszewicz wysłuchała utworów takich mistrzów muzyki jak: Andre Jolivet, Claude Debussy i Maurice Thiriet.
Po uczcie słowa i muzyki, a jeszcze przed ucztą kuchni kresowej, zgodnie z tradycją spotkań w Biniszewiczach wszyscy uczestnicy wieczoru połamali się opłatkiem. W trakcie życzeń padło wiele ciepłych słów. Mszczonowscy rekonstruktorzy jeszcze raz potwierdzili chęć współpracy z Muzeum Lwowa. Wspólnie z dyrektor Aleksandrą Biniszewską omawiali kolejne, wspólne przedsięwzięcia, których ukoronowaniem ma być przyszłoroczna podróż członków GRH do Lwowa i na Wołyń - ten krwawy Wołyń, który jest symbolem umęczonych Kresów.

Tekst: Piotr Dymecki
GRH „STRZELCY” im. 31 pSK
 

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl