Węzeł

podpis
zdjęcie archiwalne z 2017r.

W Kuklówce Radziejowickiej odbyły się uroczystości upamiętniające „Walczących o Niepodległość”, w tym lokalnych bohaterów. Wśród Żołnierzy AK wyszczególnieni zostali kombatanci Grupy „Krzysztof” działający w Kuklówce, wchodzący w skład Zgrupowania OSA – Armii Krajowej z Grodziska Mazowieckiego. Uroczystości zorganizowała Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie.

Obok skansenu syberyjskiego, w którym  znajdują się przeniesione z Syberii dwie chałupy, ważne dla polskiego dziedzictwa narodowego, odprawiona została Msza Św. polowa. W jednej chałupie mieszkali na Syberii księża zsyłani za pomoc Powstańcom styczniowym, w drugiej w latach 1890-92 mieszkał Józef Piłsudski. Mszy Św. w intencji kombatantów przewodniczył kapelan Solidarności, ks. Ryszard Umański. Oprawę Mszy Św. sprawował Zespół Śpiewaczy BEDNARY z Nieborowa. Po Mszy Św. odbył się koncert pieśni patriotycznych Zespołu.

W czasie spotkania integracyjnego, prezes Fundacji Lwów i Kresy Płd.-Wsch., Aleksandra Biniszewska przedstawiła długą i krętą drogę Polaków do odzyskania Niepodległości. Zaprosiła na Wystawę „Walczący o Niepodległość”, na której w pięciu gablotach zgromadzono pamiątki po Żołnierzach AK. Wystawę zlokalizowano w jednej z chałup syberyjskich. Na ścianach w chałupie umieszczono zdjęcia z Powstania Orląt Lwowskich 1918. Na telebimie odtwarzano prezentację multimedialną, w której przemówili do publiczności Żołnierze Wyklęci, w większości już nie żyjący.

Żołnierze wyklęci często gościli w Fundacji. W Kuklówce odbywały się Międzynarodowe Zjazdy Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Większość wypowiedzi Łagierników w prezentacji została nagrana w czasie tych pobytów.

W drugiej chałupie można było zobaczyć na ekranie przedstawienie „Inki” – Danuty Siedzikówny, członkini oddziału „Łupaszki”, skazanej na śmierć w 1946 r. za działalność na rzecz wolnej i niepodległej Polski. Wyświetlany był również film o sprowadzeniu chałup z Syberii do siedziby Fundacji w Kuklówce

Na zakończenie odbył się koncert pieśni legionowych w wykonaniu Wiolety Sędzik i Przemysława Wojciechowskiego.

Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu  Patriotycznego.

 

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl