Węzeł

W Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie otwarta została Wystaw „Wielcy Polacy” prezentująca naszych rodaków, którzy mieli nieoceniony wpływ na rozwój cywilny świata. Wśród prezentowanych sylwetek znaleźli się m.in.: Benedykt Dybowski - przyrodnik, podróżnik, badacz Bajkału; Kazimierz Funk - biochemik, odkrywca witaminy B1, twórca nauki o witaminach; Stefan Banach – matematyk, twórca analizy funkcjonalnej; Stefan Bryła - inżynier, pionier spawalnictwa i konstrukcji spawanych; Bronisław Piłsudski – brat Józefa, badacz kultury ludów zamieszkujących wyspy japońskie: Ainów, Gilaków, Oroków i Mangunów; Ignacy Domeyko - geolog, mineralog, inżynier górnictwa, meteorolog, badacz Ameryki Południowej; Rudolf Weigl – biolog, wynalazca szczepionki na tyfus.

Wystawa będzie eksponowana do 18 listopada 2023 r. Z Wystawy został wydany katalog. Wszyscy uczestnicy spotkania, a także zwiedzający wystawę otrzymują katalog za darmo.

Młodzież, w ramach ogłoszonego na poprzednim spotkaniu konkursu, przygotowała sylwetki Polaków, które według niej najbardziej przyczyniły się do rozwoju nauki, kultury i promocji Polski na świecie. Na liście znaleźli się m.in. Maria Skłodowska-Curie, Mikołaj Kopernik, Ignacy Łukasiewicz, papież Jan Paweł II, Roman Polański, Zbigniew Brzeziński. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody: książki i gry historyczne.

W czasie spotkania integracyjnego najwięcej pytań dotyczyło sprowadzenia chałup z Syberii do Polski przez właścicieli Skansenu. Zaprezentowany został także film o sprowadzeniu chałup.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu spotkań patriotyczno-edukacyjnych dla mieszkańców Mazowsza.

Partnerem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl